Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky adopce

Podmínky pro pěstounskou péči:

- platný doklad totožnosti
- věk od 18 let


 

svéprávnost, vhodné podmínky pro chov, souhlas majitele nemovitosti v případě bydlení v pronájmu, u ročníků, které dokončily studia či školy doklad o trvalém zaměstnání, a samozřejmě absence v seznamu lidí, kteří byli řešení pro týrání zvířat, či již měli v péči zvíře z útulku a hrubě porušili podmínky pěstounské péče. Samozřejmostí je vlastní výstroj na zvíře.

S každým náhradním majitelem je vyhotovena písemná smlouva dle platných právních norem. Náhradní majitel za dodržení výše uvedených podmínek dostane zvíře kompletně očkované, odčervené a označené mikročipem. Náhradní majitel samozřejmě musí počítat s návštěvou zaměstnanců útulku, kdy kontrolujeme fyzický a psychický stav zvířete, kvalitu krmení, místo chovu, veterinární péči. Při drobném nedostatku musí chovatel zjednat nápravu, v horším případě je mu zvíře odebráno z péče. Náhradní majitel,který trvale žije na území města Chomutova a vezme si zvíře z útulku Chomutov bude trvale odproštěn od poplatků za psa na městském úřadě. Půjde psa pouze přihlásit se smlouvou z útulku Chomutov a dostane identifikační městskou známku. Toto platí jen pro útulek Chomutov netýká se to útulku Jirkov. 

Vrácení zvířete původnímu majiteli:

Vlastník zvířete musí předložit platný doklad totožnosti a dokladovat vlastnictví nalezené věci např. fotem zvířete, očkovacím průkazem, uvedením čísla čipu či průkazem původu.


 

Původní vlastník hradí veškeré náklady spojené s nalezením zvířete a následnou péčí o něj, tj. náklady na ustájení a veterinární péči v útulku dle platného provozního řádu.